Tra cứu biil gửi TNT

06-08-2016
Bởi: Trần Văn Thành Có: Bình luận

Vào website http://www.tnt.com gõ số vận đơn mà hãng đã cung cấp vào ô “Thông Tin Giao Nhận” khách hàng sẻ kiểm tra được lộ trình vận chuyển hàng hóa của mình. VD: Khi gửi hàng qua TNT khách hàng có số vận đơn là 146684300 khách hàng chỉ cần lên website http://www.tnt.com và kiểm […]

Tra cứu biil gửi UPS

06-08-2016
Bởi: Trần Văn Thành Có: Bình luận

Vào website www.ups.com/tracking/tracking.html gõ số vận đơn mà hãng đã cung cấp vào ô “Track by Number” khách hàng sẻ kiểm tra được lộ trình vận chuyển hàng hóa của mình. VD: Khi gửi hàng qua UPS khách hàng có số vận đơn là 1Z4987EA6774937349 khách hàng chỉ cần lên website www.ups.com/tracking/tracking.html và kiểm tra […]

Tra cứu bill gửi Fedex

06-08-2016
Bởi: Trần Văn Thành Có: Bình luận

Vào website http://www.fedex.com gõ số vận đơn mà hãng đã cung cấp vào ô “Track a Shipment” khách hàng sẻ kiểm tra được lộ trình vận chuyển hàng hóa của mình. VD: Khi gửi hàng qua UPS khách hàng có số vận đơn là 802102575160 khách hàng chỉ cần lên website http://www.fedex.com và kiểm tra […]

Tra cứu bill gửi DHL

06-08-2016
Bởi: Trần Văn Thành Có: Bình luận

Vào website www.dhl.com gõ số vận đơn mà hãng đã cung cấp vào ô “Track Your Shipment” khách hàng sẻ kiểm tra được lộ trình vận chuyển hàng hóa của mình. Bill gửi của DHL: VD: Khi gửi hàng qua DHL khách hàng có số vận đơn là 2635751462 khách hàng chỉ cần lên website […]