Khiếu nại & Bồi thường

 1. Tên doanh nghip: CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH TRẦN LÊ

Địa chỉ: 81/50A Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62964765

Fax: 08.62964767

E-mail: info@tranleexpress.net

 1. Nguyên tắc bồi thường :

– Tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người gửi hoặc người nhận nếu được người gửi chỉ định.

– Trường hợp hàng hóa bị mất hoặc hư hại hoặc bị tráo đổi một phần, mức bồi thường được tính như sau:

Số tiền bồi thường = Tỷ lệ khối lượng bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị tráo đổi * Mức bồi thường.

 

 1. Quy trình giải quyết Khiếu Nại và Bồi Thường :

– Tiếp nhận khiếu nại của người gửi qua điện thoại hoặc email hoặc văn bản; chỉ chấp nhận giải quyết khi khiếu nại đúng thời hiệu theo quy định của pháp luật.

– Thời hiệu khiếu nại là:

 • Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày gửi, người gửi có quyền khiếu nại thông tin liên quan đến hàng hoá của mình gửi.
 • Quá thời hạn mọi khiếu nại sẻ không được giải quyết.
 • Mọi khiếu nại về bưu gửi phải được tổ chức điều tra và giải quyết trong thời hạn sau :

+ Đối với bưu gửi trong nước : 05 ngày.

+ Đối với bưu gửi đi nước ngoài: 15 ngày.

 

– Thanh toán tiền bồi thường (tiền mặt hoặc chuyển khoản) trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xác lập bồi thường bằng văn bản.

– Trường hợp Trần Lê và người gửi có thỏa thuận cụ thể thì Trần Lê sẽ bồi thường theo thỏa thuận cụ thể đó.

 

 1. Miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

– Thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được, do việc cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng gây ra.

– Hàng dễ vỡ (thủy tinh, sành, sứ….), hoặc hàng đặc biệt (chất lỏng, mực in, sơn nước…) bị hư hại trong quá trình vận chuyển.

– Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn.

– Hàng bị hư hại do các nguyên nhân vật lý, sinh học, hóa học… hoặc do đặc tính tự nhiên của chúng.

– Chậm chỉ tiêu thời gian do nguyên nhân máy bay trễ chuyến, hủy chuyến.

– Người sử dụng dịch vụ không chứng minh được việc gửi hoặc suy suyển, hư hỏng bưu gửi;

– Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi;

– Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

 

 1. Định mức bồi thường:

Định mức bồi thường tuân thủ theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Nghị định 47/2011/NĐ-CP và Điều 10 Nghị định 86/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

TT

 

LOẠI DỊCH VỤ MẤT HOẶC HƯ HẠI HOẶC BỊ TRÁO ĐỔI HOÀN TOÀN CHẬM CHỈ TIÊU THỜI GIAN
I DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH VÀ DỊCH VỤ COD
1 Dịch vụ chuyển phát nhanh 4 (bốn) lần giá cước, nhưng tối thiểu là 500,000 đồng/bưu gửi Miễn cước dịch vụ đã sử dụng
2 Dịch vụ COD – Bưu gửi có giá trị thu hộ: bồi thường 100% giá trị thu hộ nhưng tối đa 10,000,000 đồng/bưu gửi

– Bưu gửi không có giá trị thu hộ: 4 (bốn) lần giá cước nhưng tối thiểu là 500,000 đồng/bưu gửi.

Miễn cước dịch vụ đã sử dụng
3 Dịch vụ bảo hiểm 100% giá trị khai bảo hiểm Miễn cước dịch vụ cơ bản đã sử dụng
II DỊCH VỤ VẬN TẢI
1 Dịch vụ vận tải 5,000 đồng/kg – Giảm 20% cước chính nếu chậm quá 48 giờ.

– Miễn cước nếu chậm quá 96 giờ.

2 Dịch vụ hàng gom 5,000 đồng/kg – Giảm 20% cước chính nếu chậm quá 48 giờ.

– Miễn cước nếu chậm quá 96 giờ.

3 Dịch vụ bảo hiểm 100% giá trị khai bảo hiểm Theo định mức bồi thường của dịch vụ cơ bản
III DỊCH VỤ “HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH” 100% số tiền phạt theo quyết định của cơ quan Thuế nhưng không vượt quá 10,000,000 đồng/bưu gửi Theo định mức bồi thường của dịch vụ cơ bản.
IV DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ Theo quy định của hãng chuyển phát mà bên B kết nối qua. Theo quy định của hãng chuyển phát mà Trần Lê kết nối qua phù hợp với pháp luật bưu chính hiện hành

 

 1. Doanh nghiệp cam kết:
 2. a) Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông về Khiếu Nại & Bồi thường thiệt hại trong dịch vụ bưu chính, viễn thông;
 3. b) Đảm bảo đúng Quy Trình Khiếu Nại & Bồi thường thiệt hại trong dịch vụ bưu chính, viễn thông như mức công bố.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu …

Doanh nghiệp Thông báo

( Ký tên, đóng dấu )