Vào website http://www.tnt.com gõ số vận đơn mà hãng đã cung cấp vào ô “Thông Tin Giao Nhận” khách hàng sẻ kiểm tra được lộ trình vận chuyển hàng hóa của mình. VD: Khi gửi hàng qua TNT khách hàng có số vận đơn là 146684300 khách hàng chỉ cần lên website http://www.tnt.com và kiểm tra lộ trình vận chuyển:

 

Qua TNT

Bạn cũng có thể thích...

Trả lời