Khối lượng, kích thước bưu gửi
Khối lượng:
Khối lượng bưu gửi thông thường đến 31,5 kg.
– Đối với bưu gửi là hàng nguyên khối không thể tách rời, vận chuyển bằng đường bộ
được nhận gửi tối đa đến 50kg, nhưng phải đảm bảo giới hạn về kích thước theo quy định.
Kích thước:

– Kích thước thông thường: đối với Bưu gửi bất kỳ chiều nào của Bưu gửi không vượt quá 1,5 m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m.

– Hàng cồng kềnh: Bưu gửi có kích thước lớn hơn so với kích thước thông thường được gọi là bưu gửi cồng kềnh và có qui định riêng phụ thuộc vào từng nơi nhận, nơi phát và điều kiện phương tiện vận chuyển.
– Hàng nhẹ Là hàng gửi có khối lượng dưới 167 kg/khối(tương đương với trên 6000cm/kg),

– khối lượng tính cước không căn cứ vào khối lượng thực mà căn cứ vào khối lượng qui đổi từ thể tích
kiện hàng theo công thức sau:
Khối lượng quy đổi (kg) =                   Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (cm)                                                                                                                                                          6000

Bạn cũng có thể thích...

Trả lời